Paslaugos

Sveikatos draudimas

Mūsų odontologijos klinika yra sudariusi odontologinių paslaugų teikimo sutartis su draudimo bendrovėmis ERGO Life Insurance SE, „SEB gyvybės draudimas“ ,„Compensa Life Vienna Insurance Group SE“ ir „Gjensidige“. 

Gydydamiesi pas mus turite galimybę mokėti tik dalį paslaugos kainos arba visai nieko nemokėti, nes odontologo paslaugas draudimo sumos ribose apmoka Jus apdraudusi draudimo bendrovė.

Jeigu sveikatos draudimu esate apsidraudę draudimo kompanijoje, kuri nėra sudariusi sutarties su mūsų odontologijos klinika, mes pateiksime visus reikiamus dokumentus, kad Jūsų draudimo kompanija galėtų apmokėti Jums gydymo išlaidas odontologijos klinikoje „Skraidenta“.